Privacy

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Academie voor Klassieke Homeopathie Coöperatie U.A. eigenaar van deze website kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Academie voor Klassieke Homeopathie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Academie voor Klassieke Homeopathie verstrekt.

Academie voor klassieke homeopathie kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Indien u zich op geeft voor de beroepesopleiding vagen wij van u ook een indentiteitsbewijs, kopie van relevante diplomas.  Die bewaren wij digitaal in onze computer.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@avkh.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom Academie voor Klassieke Homeopathie gegevens nodig heeft:

Academie voor Klassieke Homeopathie verwerkt uw persoonsgegevens

  • Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
  • Daarnaast kan Academie voor klassieke homeopathie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
  • Het afhandelen van jouw betaling 
  • Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding en belastingaangifte. 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Academie voor klassieke homeopathie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Academie voor klassieke homeopathie zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 

  • zolang je als student bij ons ingeschreven staat, 7 jaar na het afstuderen.
  • Indien je een korte cursus volgt, 7 jaar na de laast gevolgde cursus

dit zijn wettelijk bepaald termijnen voor onze boekhouding/administratie.

Delen van uw gegevens met derden

Academie voor klassieke homeopathie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. wij verstrekken die gegevens niet aan iemand anders od een andere instantie om u te benaderen of voor reclame doeleinden.

In kaart brengen websitebezoek

Academie voor klassieke homeopathie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Eventueel analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
Onze website blijft ook na het verwijderen van cookies gewoon functioneren.

Op de website van Academie voor Klassieke Homeopathie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Academie voor Klassieke Homeopathie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met Google Analytics.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Academie voor klassieke homeopathie te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Academie voor klassieke homeopathie heeft hier geen invloed op. Academie voor Klassieke Homeopathie heeft Google geen toestemming gegeven om via Academie voor Klassieke Homeopathie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@avkh.nl. Academie voor Klassieke Homeopathie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Academie voor Klassieke Homeopathie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Academie voor Klassieke Homeopathie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Academie voor Klassieke Homeopathie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Academie voor klassieke Homeopathie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Academie voor Klassieke Homeopathie op via administratie@avkh.nl

De Academie voor klassieke homeopathie heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Wachtwoord afscherming van onze database met persoonsgegevens
  • Wachtwoord toegang tot onze computers
  • Wij bewaren geen papieren gegevens van onze klanten

Academie voor Klassieke homeopathie coöperatie U.A. is als volgt te bereiken:

Postadres: De moesmate 73, 7206 AG Zutphen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40140539
Telefoon: 085-0150050
E-mailadres: administratie@avkh.nl